• Română
  • Polski

Programul manifestărilor organizate de Uniunea Polonezilor din România în anul 2009

0
Ianuarie

1. Festivalul „La ieslea Domnului” – Soloneţu Nou, 4.01

Februarie

1. „Hulanie Jelenia” – Poiana Micului, 1-15.02
2. Lăsata Secului – bucătărie tradiţională poloneză înain-te de începutul Postului Mare

Martie

1. Sărbătorirea Zilei Femeii
2. Şedinţa Conducerii Uniunii Polonezilor din România – Soloneţu Nou, 14.03
3. Vechi tradiţii poloneze de Paşte – vizitarea persoanelor vârstnice, pachete

Aprilie

1. Vechi tradiţii poloneze de Paşte – împărţirea cu oul sfinţit
2. Turneul de primăvară la fotbal în cadrul Clubului Olim-pic „Bucovina”

Mai

1. Sărbătorirea Zilei Polonezilor din Diasporă – Sucea-va, 2.05
2. Sărbătorirea Zilei Constituţiei din 3 Mai – Suceava, 3.05.
3. Concursul de Recitare din Poezia Mariei Konopnicka – Suceava, 9.05

Iunie

1. Sărbătorirea Zilei Copilului – 1.06
2. Participarea ansamblurilor „Mała Pojana” şi „Sołon-czanka” la a XX-a ediţie a „Întâlnirilor Bucovinene” – Jastrowie, 9-14.06
3. Festivalul interetnic „Convieţuiri” – 29.06

Iulie

1. Tabere de vară în Polonia pentru copiii din comunităţile poloneze
2. Ateliere teatrale pentru copii – Poiana Micului
3. Ateliere folclorice la Złotnik
4. Festival la Żywiec, cu participarea ansamblului „Sołonczanka”
5. Participarea ansamblurilor „Mała Pojana” şi „Sołon-czanka” la Festivalul „Întâlniri Bucovinene” – Câmpu-lung Moldovenesc, 23-26.07

August

1. Participarea reprezentanţilor Uniunii Polonezilor din România la Festivalul PROETNICA – Sighişoara

Septembrie

1. Zilele Culturii Polone – Suceava
– conferinţa ştiinţifică
– aniversarea a 70 de ani de la refugierea polonezilor în Ro-mânia
– lansare de cărţi
– spectacole
2. Sărbătoarea Roadelor – Soloneţu Nou

Octombrie

1. Conferinţa metodică în cadrul programului „Copiii Bucovinei”
2. Târgul de carte „Gaudeamus” – Bucureşti
3. Omagiul nostru înaintaşilor (vizitarea şi îngrijirea mormintelor) – 15.10-2.11
4. Seară de poezie interetnică dedicată marilor poeţi Adam Mickiewicz, Taras Şevcenko, Mihai Eminescu – Suceava, 23.10
5. Congresul extraordinar al Uniunii Polonezilor din România – Suceava, 24.10

Noiembrie

1. Concursul de Recitare „Adam Mickiewicz” – Kresy 2009 – Suceava, 7.11
2. Sărbătorirea Zilei Independenţei Poloniei

Decembrie

1. Ziua Minorităţilor Naţionale – Suceava, 18.12
2. Vine Moş Nicolae
3. Întâlniri de opłatek

Editări

– „Mały Polonus” – 4 numere şi calendar pe 2010

MAI
1 V – 5 ani de la primirea oficială a Poloniei în Uniunea Europeană;
1 V – 110 ani de la naşterea lui Witold Doroszewski (1899-1976), lingvist şi lexicolog;
5 V – 190 de ani de la naşterea lui Stanisław Moniuszko (1819-1872), compozitor şi creator al operei naţionale poloneze;
5 V – 340 de ani de la moartea lui Szymon Szymonowic (1558-1629), poet, umanist, organizator al Academiei din Zamość;
6 V – 60 de ani de la moartea lui Stanisław Grabski (1871-1949), politician şi economist, preşedintele Con-siliului Naţional al R.Polone de la Londra;
12 V – 645 de ani de la editarea actului de fondare a Aca-demiei din Cracovia (1364);
16 V – 150 de ani de la naşterea lui Jan Gadomski (1859-1906), scriitor, publicist şi editor;
20 V – 90 de ani de la naşterea lui Gustaw Her-ling-Grudziński (1919-2000), scriitor, critic literar, publicist;
24 V – 70 de ani de la moartea lui Aleksander Bruckner (1856-1939), filolog, slavist şi istoric al culturii;
27 V – 170 de ani de la naşterea lui Lucjan Malinowski (1839-1898), lingvist, cercetător al folclorului din Śląsk, pionier al dialectologiei poloneze.

 

Share.