• Română
  • Polski

Projekt pod nazwą „Wymiana okien w budynku Domu Polskiego w Suczawie”

0

Projekt pod nazwą „Wymiana okien w budynku Domu Polskiego w Suczawie”, zrealizowany w 2019 roku na podstawie umowy nr 26/2019/INW, dofinansowany został przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu.

Proiectul privind modernizarea sediului Casei Polone din Suceava: Înlocuirea ferestrelor vechi cu tâmplărie din lemn stratificat”, a fost realizat în anul 2019 și cofinanțat de Asociația „Wspólnota Polska” din fondurile obținute de la Cancelaria Senatului Republicii Polone.

Share.