• Română
 • Polski

Realizările Uniunii Polonezilor din Romania

0

Educaţie:

 • implementarea proiectului educativ „Copiii Bucovinei” în 11 şcoli din judeţul Suceava, de care beneficiază peste 1500 de elevi;
 • schimb de experienţă anual între copiii comunităţii poloneze şi copiii din  Polonia prin organizarea, finanţarea şi participarea la tabere cu caracter educativ;
 • organizarea, participarea şi finanţarea concursurilor de recitare pentru copii;
 • organizarea de activităţi extraşcolare în România şi Polonia (tabere, semitabere, concursuri, festivaluri, ateliere);
 • susţinerea continuă a învăţării limbii polone (invitarea profesorilor din Polonia, cursuri metodice pentru profesori, dotarea cabinetelor de limbă polonă, excursii cu caracter educativ în Polonia pentru elevi, susţinerea parteneriatelor între şcoli).


Realizări

 • achiziţionarea Casei Polone din Bucureşti;
 • construirea Casei Polone din Soloneţu Nou;
 • demararea construirii Casei Polone din Pleşa;
 • renovarea Casei Polone din localitatea Păltinoasa;
 • consolidarea şi renovarea Casei Polone din localitatea Cacica;
 • inaugurarea şcolii cu grădiniţă  „Krystyna Bochenek” din Poiana Micului în care învaţă un număr de 170 de elevi polonezi şi români (inclusiv cabinet medical şi sală de sport).
 • participarea la construirea celei de a doua biserici cu hramul Fericitul Ioan Paul al II –lea din Poiana Micului;
 • obţinerea de fonduri pentru renovarea bisericilor;
 • finanţarea Centrului de Afaceri din Comuna Cacica;
 • sprijinire în implementarea Programului SAPARD privind modernizarea drumurilor comunale din Cacica;
 • pietruirea drumurilor Soloneţu Nou – Pleşa, Soloneţu Nou – Runc;
 • modernizarea şi asfaltarea drumului Mănăstirea Humorului – Poiana Micului;
 • dotarea sediilor comunităţii poloneze cu aparatura necesară desfăşurării activităţii în condiţii optime;
 • modernizarea şcolilor gimnaziale  din Cacica, Pârteştii de Sus şi Soloneţu Nou.


Asistenţă socială

 • ajutoare financiare pentru copii şi tineri (premii, echipamente şcolare, transport pentru elevi);
 • pachete de sărbători şi de Ziua Copilului;
 • pachete cu alimente şi ajutoare pentru cei nevoiaşi;
 • ajutoare pentru sinistraţi (calamităţi, inundaţii, incendii, etc.).

Activităţi permanente:

 • Zilele Culturii Polone şi conferinţa ştiinţifică internaţională;
 • Sărbătoarea Roadelor;
 • sărbătorirea Zilelor Naţionale ale Poloniei: 2 mai (Ziua Polonezilor şi a Diasporei Poloneze), 3 Mai  (Ziua Constituţiei), 11 noiembrie (Sărbătorirea Zilei Naţionale a Poloniei);
 • păstrarea tradiţiilor legate de sărbătorile religioase (organizarea de întălniri de Crăciun şi Paşte);
 • participarea ansamblurilor „Solonczanka” şi „Mała Poiana” la festivaluri naţionale şi Internaţionale în Polonia, Ucraina, Slovacia  şi Republica Moldova;
 • manifestări de masă pentru copii şi tineri (concursuri de recitare: Adam Mickiewicz şi Maria Konopnicka, turneu de fotbal, festivalul obiceiurilor de Crăciun cu scenete reprezentând „Naşterea Domnului”, tabere de vară în Polonia, semitabere în localităţile din Bucovina, În memoria înaintaşilor – îngrijirea mormintelor poloneze de către tineri)
 • colaborarea cu autorităţile locale, cu instituţiile, cu fundaţiile şi cu asociaţiile din Polonia, obţinerea de fonduri pentru activităţile educative şi culturale, colaborarea cu alte organizaţii care desfăşoară  activităţi destinate diasporei poloneze.

Activitate editorială:

 • revistele „Polonus” şi „Mały Polonus”, calendare;
 • culegeri de materiale de la conferinţele ştiinţifice anuale;
 • plachete de poezii;
 • cărţi şi publicaţii privind diaspora poloneză şi minorităţile naţionale din România.

O parte din planurile de viitor:

 • construirea Case Polone în localitatea Moara;
 • finalizarea lucrărilor de mansardare la Casa Polonă din localitatea Vicşani;
 • demararea lucrărilor de consolidare şi modernizare a Casei Polone din Suceava;
 • finalizarea lucrărilor de construcţii la Casa Polonă din Pleşa;
 • continuarea proiectului educativ „Copiii Bucovinei”;
 • sprijinirea modernizării şi dotării cu aparatură necesară a şcolilor cuprinse în proiectul „Copiii Bucovinei”;
 • susţinerea şi sprijinirea claselor cu predare lărgită a limbii polone în cadrul Colegiului „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului;
 • sprijinirea demersurilor comunei Cacica de a deveni staţiune turistică;
 • modernizarea drumurilor Soloneţu Nou – Pleşa, Soloneţu Nou – Runc;
 • introducerea unor facilităţi –  canalizare şi apă curentă;
 • înfiinţarea unor centre de primire urgenţe în comunităţile poloneze;
 • asistenţă şi sprijin în implementarea agroturismului;
 • asistenţă şi consultanţă pentru finanţarea surselor de energie solară şi eoliană;
 • asistenţă şi consultanţă în înfiinţarea de ferme agricole prin alocare de fonduri ale Uniunii Europene.
Share.