• Română
  • Polski

Structura

0

Consiliul de Conducere al Uniunii Polonezilor din România

Biroul Executiv

Ghervazen Longher – preşedinte
Cazimir Longer – vicepreşedinte
Bogdan Polipciuc – vicepreşedinte
Janina Bivol – secretar
Anton Perlanovschi – trezorier

Membrii:
Iosif Iriszek
Wilhelm Briac

Preşedinţii Asociaţilor Polonezilor

Bucureşti – Bogdan Polipciuc
Gura Humorului – Cazimir Balac
Iaşi – Laurenţiu Perlanovschi
Cacica – Cristina Cehaniuc
Constanţa – Barbara Breabăn
Craiova – Antonina Wojcicka
Moara – Tadeus Biseada
Soloneţu Nou – Anna Zelonca
Păltinoasa – Wilhelm Briac
Pleşa – Iosif Alexandrovici
Poiana Micului – Iosif Iriszek
Rădăuţi – Cazimir Szmidt
Siret – Liliana Ursache
Suceava – Stanislava Iachimovschi
Vicşani – Elia Luculescu

Membrii:
Lucaş Iuraşec
Iosif Marculeac
Edmund Dziurcovschi
Iosif Tunea
Lucia Szmit

Preşedinte organizaţiei de tineret:
Alina Spaine

Share.

Informujemy, iż Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpoczyna realizację II etapu „Programu stypendialnego PLus – AKTYWNY STUDENT” adresowanego do osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą.

Niniejszym, Fundacja rozpoczyna nabór wniosków stypendialnych na semestr jesienny roku akademickiego 2019/2020, który będzie trwał od 28 sierpnia do 15 październ ika 2019 r.

https://pol.org.pl/zloz-wniosek-o-stypendium/