• Română
  • Polski

Scrisoare de mulțumire adresată domnului Ghervazen Longher

0

 

Mult stimate Domnule Preşedinte,
Îmi exprim marea mea recunoştinţă şi mulţumirile mele domnului Ghervazen Longher – preşedintele Uniunii Polonezilor din România, doamnei Stanislava Iachimovschi şi tuturor reprezentanţilor Uniunii Polonezilor din România pentru organizarea celei de a XIV-a ediţii a Zilelor Culturii Polone, bogate în evenimente ştiinţifice şi culturale, care au avut loc în zilele de 6-8 septembrie 2012 la Suceava şi la care am avut onoarea să particip pentru a cincea oară.
Organizat în cadrul Zilelor Culturii Polone, simpozionul internaţional a fost o excelentă ocazie de întâlnire a mediilor ştiinţifice, sociale şi culturale pe care le unesc pasiuni şi interese comune. Problematica simpozionului, care a cuprins diverse condiţionări şi procese care au avut loc în relaţiile istorice şi cultu-rale polono-române, a prilejuit prezentarea rezulta-telor cercetărilor oamenilor de ştiinţă: istorici, filologi, sociologi, etnologi, politologi care au reprezentat importante centre ştiinţifice româneşti, poloneze, ucrainene şi moldoveneşti.
Zilele Culturii Polone sunt un deosebit prilej de a cunoaşte mai îndeaproape comunitatea poloneză din România care trăieşte în pitoreasca Bucovină al cărei caracter multietnic este favorabil în mod firesc ideii de apropiere şi deschidere către alţii. Datorită muncii Dvs. plină de angajare şi dăruire polonezii din România cultivă spiritul lor polonez. Zilele Culturii Polone sunt un eveniment care serveşte cunoaşterii reciproce şi înţelegerii istoriei care îi uneşte pe polonezi şi români. Ele ne-au permis să fim în cele câteva zile „Mai aproape unii de alţii”. Acestui scop le-au slujit interesante manifestări, printre altele lansarea celor mai noi publicaţii dedicate relaţiilor polono-române, emoţionanta întâlnire cu polonezii din România în timpul Sărbătorii Roadelor de fiecare an în semn de mulţumire pentru pâinea – rod al trudei locuitorilor trăite împreună cu reprezentanţii tuturor comunităţilor poloneze din România şi cu vecinii lor români şi ucraineni. Numeroase trăiri estetice ne-au prilejuit evoluţiile ansamblului de cântece şi dansuri „Ciprian Porumbescu” din Suceava, ale ansamblurilor folclorice „Sołonczanka” din Soloneţu Nou şi „Mała Pojana” din Poiana Micului care ne-au adus frumuseţea limbii materne, a tradiţiilor şi culturii. Interesant a fost şi concertul Capelei Pieczarki care i-a îndemnat pe cei prezenţi la petrecerea comună.
Datorită Zilelor Culturii Polone am făcut parte din viaţa comunităţii din Bucovina, întâlnindu-ne cu Compatrioţii şi participând la simpozion, la Dożynki şi Sf. Liturghie în frumoasa biserică din Soloneţu Nou. Cultura României este o cultură formată cu răbdare de veacuri de către tradiţie pentru binele locuitorilor acestui pământ. În fiece an, întâlnim aici Compatrioţi înţelepţi, harnici şi nobili cărora le-a fost dat să trăiască departe de ţara natală, dar atât de aproape cu inima şi viaţa în truda de fiecare zi, în credinţă, tradiţii şi cultură.
Mulţumim pentru întâlnirea de bucurie din Bucovina, pentru ospitalitate, cordialitate, bunăvoinţa pe care le simţim în fiecare an. Aici ne simţim întotdeauna foarte bine şi revenim cu plăcere. Mulţumim organizatorilor Zilelor Culturii Polone de la Suceava pentru crearea de condiţii excelente şi pentru pregătirea unui program interesant care se bucură de aprecierea multor medii din ţară şi din străinătate. Polonezii din România sunt ambasadorii culturii polone, unesc ambele ţări, apropie ambele popoare. Datorită neobositei şi inestimabilei munci a Uniunii Polonezilor din România deviza „Mai aproape unii de alţii” este o reflectare a realităţii, o săr-bătoare de înalt rang ştiinţific şi cultural internaţional.
Cu calde mulţumiri.
Trad. St. Iachimovschi

Mult stimate Domnule Preşedinte,

Îmi exprim marea mea recunoştinţă şi mulţumirile mele domnului Ghervazen Longher – preşedintele Uniunii Polonezilor din România, doamnei Stanislava Iachimovschi şi tuturor reprezentanţilor Uniunii Polonezilor din România pentru organizarea celei de a XIV-a ediţii a Zilelor Culturii Polone, bogate în evenimente ştiinţifice şi culturale, care au avut loc în zilele de 6-8 septembrie 2012 la Suceava şi la care am avut onoarea să particip pentru a cincea oară.

 

Organizat în cadrul Zilelor Culturii Polone, simpozionul internaţional a fost o excelentă ocazie de întâlnire a mediilor ştiinţifice, sociale şi culturale pe care le unesc pasiuni şi interese comune. Problematica simpozionului, care a cuprins diverse condiţionări şi procese care au avut loc în relaţiile istorice şi cultu-rale polono-române, a prilejuit prezentarea rezulta-telor cercetărilor oamenilor de ştiinţă: istorici, filologi, sociologi, etnologi, politologi care au reprezentat importante centre ştiinţifice româneşti, poloneze, ucrainene şi moldoveneşti.

Zilele Culturii Polone sunt un deosebit prilej de a cunoaşte mai îndeaproape comunitatea poloneză din România care trăieşte în pitoreasca Bucovină al cărei caracter multietnic este favorabil în mod firesc ideii de apropiere şi deschidere către alţii. Datorită muncii Dvs. plină de angajare şi dăruire polonezii din România cultivă spiritul lor polonez. Zilele Culturii Polone sunt un eveniment care serveşte cunoaşterii reciproce şi înţelegerii istoriei care îi uneşte pe polonezi şi români. Ele ne-au permis să fim în cele câteva zile „Mai aproape unii de alţii”. Acestui scop le-au slujit interesante manifestări, printre altele lansarea celor mai noi publicaţii dedicate relaţiilor polono-române, emoţionanta întâlnire cu polonezii din România în timpul Sărbătorii Roadelor de fiecare an în semn de mulţumire pentru pâinea – rod al trudei locuitorilor trăite împreună cu reprezentanţii tuturor comunităţilor poloneze din România şi cu vecinii lor români şi ucraineni. Numeroase trăiri estetice ne-au prilejuit evoluţiile ansamblului de cântece şi dansuri „Ciprian Porumbescu” din Suceava, ale ansamblurilor folclorice „Sołonczanka” din Soloneţu Nou şi „Mała Pojana” din Poiana Micului care ne-au adus frumuseţea limbii materne, a tradiţiilor şi culturii. Interesant a fost şi concertul Capelei Pieczarki care i-a îndemnat pe cei prezenţi la petrecerea comună.

Datorită Zilelor Culturii Polone am făcut parte din viaţa comunităţii din Bucovina, întâlnindu-ne cu Compatrioţii şi participând la simpozion, la Dożynki şi Sf. Liturghie în frumoasa biserică din Soloneţu Nou. Cultura României este o cultură formată cu răbdare de veacuri de către tradiţie pentru binele locuitorilor acestui pământ. În fiece an, întâlnim aici Compatrioţi înţelepţi, harnici şi nobili cărora le-a fost dat să trăiască departe de ţara natală, dar atât de aproape cu inima şi viaţa în truda de fiecare zi, în credinţă, tradiţii şi cultură.

Mulţumim pentru întâlnirea de bucurie din Bucovina, pentru ospitalitate, cordialitate, bunăvoinţa pe care le simţim în fiecare an. Aici ne simţim întotdeauna foarte bine şi revenim cu plăcere. Mulţumim organizatorilor Zilelor Culturii Polone de la Suceava pentru crearea de condiţii excelente şi pentru pregătirea unui program interesant care se bucură de aprecierea multor medii din ţară şi din străinătate. Polonezii din România sunt ambasadorii culturii polone, unesc ambele ţări, apropie ambele popoare. Datorită neobositei şi inestimabilei munci a Uniunii Polonezilor din România deviza „Mai aproape unii de alţii” este o reflectare a realităţii, o sărbătoare de înalt rang ştiinţific şi cultural internaţional.

Cu calde mulţumiri.

 

Hanna Szczechowicz

Państwowa Wyższąa Szkoła Zawodowa we Włocławku

 

Trad. St. Iachimovschi

 

 

Share.