• Română
  • Polski

Şedinţa Conducerii

0

Sedinta Conducerii

Sedinta Conducerii

Prima şedinţă de anul acesta a Conducerii Uniunii Polonezilor din România a avut loc în ziua de 14 martie la Soloneţu Nou. La invitaţia Conducerii la şedinţă au participat şi: Excelenţa Sa Wojciech Zajączkowski – Amba-sadorul R.P. la Bucureşti, Consulul Anna Zalewska precum şi Tomasz Ogiński.

Ghervazen Longher – preşedinte al Uniunii Polonezilor din România a urat bun venit tuturor celor prezenţi la şedinţă, apoi a mulţumit oaspeţilor pentru ajutor, sprijin şi buna colaborare în cadrul relaţiilor dintre organizaţia polonezilor şi reprezentanţa diplomatică de la Bucureşti.

În intervenţia sa, Excelenţa Sa Dl. Ambasador a vor-bit despre relaţiile polono-române şi despre calendarul vizitelor şi întâlnirilor, amintind vizita în Polonia a preşe-dintelui României Traian Băsescu care s-a întâlnit cu preşedintele R.P. Lech Kaczyński, cu premierul Donald Tusk şi cu mareşalii Seimului şi Senatului. De asemenea, a informat despre evenimentele importante ce vor avea loc în prima jumătate a acestui an: în perioada 12-14 mai, la invitaţia preşedintelui Camerei Deputaţilor Roberta Alma Anastase va sosi în vizită mareşalul Seimului Bronisław Komorowski. Iar în mai la Academia Română se va desfăşura o sesiune ştiinţifică cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice polono-române cu participarea ministrului afacerilor externe Cristian Diaconescu şi a guvernatorului Băncii Naţionale a României – Mugur Isărescu. Iar cu prilejul îm-plinirii a 20 de ani de la căderea comunismului, la Bucureşti va avea loc un concert ocazional de muzică clasică. În iu-nie, premierul Emil Boc va fi prezent la festivităţile, care se vor desfăşura la Varşovia cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la căderea comunismului.

Consulul Anna Zalewska s-a referit la politica guver-nului polonez faţă de polonezii care trăiesc în străinătate, subliniind atenţia deosebită ce va fi acordată în continu-are învăţământului, educaţiei, posibilităţii studierii în Polo-nia, culturii.

Şedinţa Conducerii s-a desfăşurat în conformitate cu ordinea de zi planificată anterior care cuprindea: darea de seamă asupra activităţii pe anul 2008, darea de seamă financiară pe 2008, programul manifestărilor programate de Uniunea Polonezilor din România pe anul 2009, bu-getul pe 2009 şi, în final, discuţii şi abordarea problemelor care n-au fost cuprinse în ordinea de zi. În timpul discutării programului pe anul 2009, s-a detaliat concepţia organizării celei de a XI-ediţii a zilelor Culturii Polone precum şi a Con-gresului Extraordinar al Uniunii Polonezilor din România planificat pentru luna octombrie. Membrii Conducerii au aprobat în unanimitate darea de seamă pentru anul trecut şi programul pe anul în curs.
Ultimul punct al ordinii de zi a fost dominat de dis-cuţiile pe marginea situaţiei Caselor Polone şi sediilor diferitelor Asociaţii, în special a dificilei situaţii în care se află sediile din Bucureşti şi Iaşi prezentate de Bogdan Polipciuc şi Frederic Kluska.

După încheierea şedinţei, discuţiile au continuat într-o atmosferă mai puţin oficială cu participarea preo-ţilor invitaţi din Moara, Rădăuţi, Soloneţu Nou şi Suceava.

 Stanisława Jakimowska

Share.