• Română
  • Polski

Societatea Polonă de Cultură şi Instruire „Odrodzenie” din Berdiańsk la 15 ani

0
Societatea „Odrodzenie”

Societatea „Odrodzenie”

Berdiańsk poate părea departe de noi, dar el ne este foarte aproa-pe datorită preşedintelui Societăţii „Odrodzenie” – Lech Aleksy Sucho-młynów pe care l-am avut ca oas-pete în Bucovina. De mai multe ori am publicat în „Polonus” materiale privitoare la Societatea Polonă de Cultură şi Instruire „Odrodzenie” care activează cu dinamism în Ber-diańsk. De data aceasta scriem despre cea de a 15-a aniversare a acestei organizaţii a diasporei poloneze. Festivităţile, care s-au desfăşurat în zilele de 19-21 sep-tembrie, au fost diversificate tema-tic şi bogate în manifestări.
Festivităţile s-au deschis cu ziua academică. Unul din cele mai importante evenimente ale acestei zile a fost acordarea titlului de doctor Honoris Causa Rectorului Universităţii din Rzeszów – prof. dr. Stanisław Uliasz datorită lucrărilor sale ştiinţifice dedicate zonei de frontieră polono-ucrainene şi datorită contribuţiei la dezvoltarea ştiinţei în lume. El a publicat peste 100 de titluri, printre altele lucrările: „Literatura Zonelor Limitrofe Răsăritene în literatura polonă a perioadei interbelice” precum şi „Despre literatura Zonelor Limitrofe şi a celor de confluenţă a culturilor”. După ceremonie a avut loc prezentarea Centrului de Limbă şi Cultură Polonă a Fa-cultăţii de Polonă şi Ucraineană de la Universitatea de Sociologie şi Politologie din Berdiańsk şi secţiunea ştiin-ţifică intitulată „Fenomenul zonelor de frontieră culturale: tendinţe contemporane” la care au participat invitaţi din Polonia de la Universitatea din Rzeszów, Uniunea Cadrelor Didactice Poloneze, Institutul de Slavistică al Academiei Polone de Ştiinţe din Varşovia, Fundaţia de Slavistică, Înalta Şcoală de Economie Rurală, Uni-versitatea din Zielona Góra. S-au susţinut 13 referate şi a fost prezentată cartea despre polonezii din Berdiańsk „Comunitatea poloneză din Berdiańsk. Provocări ale zilelor noastre”, autori Andrzej Bonusiak şi Lech Aleksy Suchomłynów dedicată trecutului şi prezentului Societăţii Polone de Cultură şi Instruire „Odrodzenie”. Autorii au încercat, în lucrarea lor, să răspundă la întrebarea cum s-a ajuns ca la peste 1000 de km. spre răsărit de graniţa Poloniei să apară un grup de persoane de origine poloneză conştiente de scopurile lor, care participă activ la viaţa oraşului lor, a regiunii, fiind totodată un important element component al întregii comunităţi al diasporei poloneze din Ucraina.
Printre numeroasele manifestări interesante a avut loc şi Ziua Diasporei Poloneze la care a participat Con-sulul General al R.P. la Harkov – Grzegorz Seroczyński. Deschiderea s-a desfăşurat la Casa Polonă unde a fost prezentat un film despre polonezii din Berdiańsk realizat de studenţii care frecventează cursul de informatică organizat de Societatea „Odrodzenie”. În această zi, oaspeţii au vizitat şi orfelinatul aflat în grija Casei Polone şi s-au întâlnit cu directorul şcolii în care se desfăşoară învăţarea limbii polone. De asemenea, n-a lipsit progra-mul artistic: concert din creaţiile lui Chopin, Wieniaw-ski, Stravinski la şcoala de muzică, evoluţia corului copiilor polonezi precum şi a soliştilor. Ziua s-a încheiat cu urări prilejuite de jubileu transmise preşedintelui Societăţii „Odrodzenie” – Lech Aleksy Suchomłynów. Cu această ocazie au trimis scrisori de felicitare Senatul R.P., Asociaţia „Wspólnota Polska” şi Fundaţia „Pomoc Polakom na Wschodzie”. S-a acordat titlul de membru de onoare al Societăţii „Odrodzenie” dr. Helena Kra-sowska şi prof. dr. Andrzej Bonusiak.
Fenomenul zonelor de frontieră a culturilor a fost nu doar discutat de participanţii la secţiunea ştiinţifică, ci aceştia au putut să-l şi vadă cu proprii ochi, împreună cu membrii Societăţii „Odrodzenie” în timpul vizitării satului grecesc Saret şi a celui ucrainean – Osypenko.
Cu prilejul jubileului redacţia publicaţiei „Polonus” se alătură felicitărilor şi urează Societăţii în continuare o frumoasă activitate.
Redactat pe baza materialelor trimise
de către L.A. Suchomłynow

Share.