• Română
  • Polski

SĂRBĂTOAREA IUBITORILOR CERULUI ÎNSTELAT

0
De-a lungul a 365 de zile, în toată lumea, la zeci de manifestări, demonstraţii şi prelegeri, vor lua parte milioane de persoane, dintre care majoritatea nu ştiu ce ascunde cerul în timpul nopţii şi ce legi domină Universul. Chiar ei trebuie să fie beneficiarii principali ai acţiunilor care vor fi organizate pe parcursul Anului Internaţional al Astronomiei, 2009. Dorinţa iniţiatorilor A.I.A. este ca în anul 2009, în fiecare colţişor al globului nostru să se întâmple ceva „cosmic”.
În cadrul evenimentelor acestui „an cosmic”, Uniu-nea Internaţională Astronomică a planificat 10 proiecte principale. Primul – „Astronomia 24 de ore” va cuprinde demonstraţii pe internet ale fenomenelor astronomice pe viu, din cele mai mari telescoape ale lumii. Un alt proiect este programul „Astronomia şi patrimoniul mondial”. Scopul lui este promovarea cuceririlor ştiinţifice, precum şi a locurilor de importanţă majoră pentru dezvoltarea astronomiei şi a celor care constituie elemente patrimo-niale culturale ale omenirii. Următoarea idee este „Gali-leoscope”, adică proiectul unui telescop foarte ieftin, accesibil pentru fiecare după principiul „fă singur”. Un ase-menea telescop ar trebui să dea posibilitatea vizionării pe cer a ceea ce a văzut Galileo: craterele de pe Lună, discurile planetelor, sateliţii lui Jupiter, inelele lui Saturn. În cadrul A.I.A., Asociaţia Spaţiului Cosmic va derula proiectul „Dreptul la visare”, datorită căruia şcolile din regiunile cu nevoi educaţionale speciale vor primi teles-coape.
În timpul anului astronomiei vor apărea pe Internet „Jurnale cosmice”, în care astronomi cunoscuţi vor descrie viaţa lor, atât ştiinţifică, cât şi privată. Următorul proiect de pe Internet va fi „Portalul pentru Univers”. Va cuprinde galerii de fotografii şi alte materiale multimedia, precum şi catalogul vitrinelor observatoarelor, plane-tariilor şi ale altor instituţii şi organizaţii astronomice.
Manifestările poloneze sunt legate de cele mondiale prin mai multe proiecte globale, în realizarea cărora vor fi angajate câteva zeci de state de pe toate continentele. Printre cele mai spectaculoase pot fi amintite „100 de ore ale astronomiei” (proiect prevăzut pentru începutul lui aprilie) sau luneta simplă „Galileoscope”, datorită că-reia milioane de oameni din toată lumea pot repeta obser-vaţiile lui Galileo făcute cu 400 de ani în urmă. Aportul po-lonez în cadrul manifestărilor mondiale se va materiali-za, mai ales, în alte două proiecte. Primul din ele priveşte ocrotirea cerului întunecat, iar al doilea este „Galileo Tea-cher Training Program” în care va fi dezvoltată astrono-mia educaţională.
Polonia a pregătit proiecte proprii de interes inter-naţional. Acestea sunt conferinţe ştiinţifice, simpozioane, precum şi întâlniri dedicate memoriei astronomului de re-nume mondial, prof. Bohdan Paczyński, decedat în 2007. Este planificată de asemenea o expediţie pentru eclipsa totală de soare din China. Acţiunile care vor avea loc în Polonia sunt în general evenimente cu caracter regional şi local, pregătite de planetariile, observatoarele mici, precum şi de iubitori ai astronomiei.
Anul 2009 este sărbătoarea tuturor iubitorilor cerului înstelat.
Share.