• Română
  • Polski

Zilele Culturii Poloneze

0

Zilele Culturii Polone sunt cea mai importantă manifestare anuală organizată de Uniunea Polonezilor din România. De mai mulţi ani ea se desfăşoară sub deviza „Mai aproape unii de alţii” şi este un prilej de a promova cultura polonă şi imaginea Poloniei contemporane în România, de a prezenta comunitatea poloneză din România şi de a edifica relaţiile polono-române bazate pe o cunoaştere corectă. În cadrul Zilelor Culturii Polone să desfăşoară simpozionul ştiinţific internaţional pe tema relaţiilor istorice şi culturale polono-române (cu excepţia anului 2006, când Zilele Culturii Polone şi simpozionul au avut loc la altă dată).

Pentru prima dată, în septembrie 1999, Uniunea Polonezilor din România a organizat, la Suceava, o întâlnire a istoricilor din Polonia şi România cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la izbucnirea celui de al II-lea război mondial şi de la refugierea polonezilor în România. Cu sprijinul Consulatului R.P. a apărut atunci necesitatea unor întâlniri anuale. Tematica a fost lărgită la relaţiile reciproce polono-române de-a lungul secolelor. De cinci ani, se întâlnesc la Suceava cunoscători şi pasionaţi de tematică din Polonia, România, Ucraina, Moldova. Conferinţele au fost îmbogăţite cu un ciclu de manifestări: expoziţii, proiecţii de film, spectacole de teatru sub deviza „Mai aproape unii de alţii”. Un element constant al Zilelor Culturii Polone este o zi petrecută în vizită la polonezii din Bucovina în una din localităţile locuite de polonezi – până acum în Soloneţu Nou, Pleşa, Poiana Micului, Vicşani şi Siret, cu prilejul unor evenimente aniversare pentru comunităţile poloneze sau legate de inaugurarea noilor Case Polone.
Simpozionele ştiinţifice desfăşurate în cadrul Zilelor Culturii Polone de fiecare dată reunesc aprox. 50 de participanţi – cunoscători şi pasionaţi de tematică din Polonia, România, Ucraina şi Republica Moldova: istorici, lingvişti, cercetători al literaturii, traducători, istorici de artă, sociologi, etnografi. În ultimii ani simpozionele sunt împărţite pe trei secţii de bază: În lumea istoriei, În lumea literaturii şi culturii, În lumea problematicii bucovinene şi secţiuni ocazionale legate de evenimente ale comunităţii poloneze. În timpul simpozionului au loc şi lansări de carte legate de tematica relaţiilor polono-române care au apărut de la ediţia anterioară.
Întâlnirile ştiinţifice de la Suceava s-au desfăşutar sub denumiri care ulterior au devenit titlurile următoareleor editări de după conferinţe:

1999 – Al doilea război mondial pe fondul relaţiilor polono-române
2000 – Relaţii polono-române de-a lungul timpului
2001 – Polonezi şi români pe drumul cunoaşterii reciproce
2002 – Mai aproape unii de alţii. Relaţii polono-române
2003 – Relaţii polono-române
2004 – Mai aproape unii de alţii. În lumea relaţiilor polono-române
2005 – Mai aproape unii de alţii. Români şi polonezi în Europa. Istorie şi prezent
2006 – Mai aproape unii de alţii. Polonezii şi românii raportaţi la patrimoniul istoric şi cultural al Europei
2007 – Mai aproape unii de alţii. Comunitatea popoarelor şi culturilor. În lumea relaţiilor polono-române (ediţie în pregătire)

În anul 1999, oaspete al Zilelor Culturii Polone a fost Ansamblul de Cântece şi Dansuri al Academiei de Minerit şi Siderurgie din Cracovia „Krakus”, în anul 2000 au fost invitate ansamblurile poloneze din Bălţi – Republica Moldova şi din Cernăuţi – Ucraina, un an mai târziu – Ansamblul de Cântece şi Dansuri al Universităţii Sileziene din Katowice. Ansamblul Regional „Istebna” din Istebna şi Grupul Vocal „Wańcy” din Wisła au onorat ediţia din anul 2002. La cea de a V-a ediţie a Zilelor Culturii Polone, a participat formaţia „Capkovci” din Skalite – Slovacia, la a VI-a ediţie Ansamblul de Cântece şi Dansuri „Cepelia” din Poznań, iar la cea de a VII-a ediţie evoluţia Ansamblului de Cântece şi Dansuri „Śląsk” a reprezentat un mare eveniment artistic. De un succes nu mai mic s-au bucurat concertele ansamblului „Trebunie Tutki” din timpul cele de a opta ediţii din anul 2006. Atunci s-au desfăşurat la Soloneţu Nou primele Dożynki (sărbătoarea roadelor).
În decursul tuturor ediţiilor au avut loc expoziţii de fotografii, vernisaje de grafică şi sculptură, proiecţii ale filmelor „Prin foc şi sabie” şi „Pan Tadeusz”, spectacole ale unor teatre de păpuşi.

La ultima ediţie a Zilelor Culturii Polone 6-9 septembrie 2007, organizatorii au invitat ansamblurile folclorice ale repatrianţilor din Bucovina: „Pojana” din Piława Dolna şi „Dolina Nowego Sołońca” din Złotnik. Căci, cu prilejul Zilelor Culturii Polone, s-au sărbătorit 60 de ani de la repatriere precum şi 165 de ani de la sşezarea muntenilor din Czadca în Poiana Micului.

În timpul celor două zile ale simpozionului au fost prezentate 40 de intervenţii ale referenţilor din Polonia, România, şi Republica Moldova, printre aceştia un mare număr de istorici şi filologi, dar şi etnografi, sociologi şi geografi. Alături de oameni de ştiinţă aparţinând generaţiei mai vârstnice şi un însemnant număr de tineri. Simpozionul, împărţit pe patru secţiuni (istorie, filologie, dedicată minorităţilor naţionale precum şi cea dedicată împlinirii a 60 de ani de la repatrierea polonezilor din România şi împlinirii a 165 de ani de la aşezarea în Poiana Micului), au fost deosebit de diversificat şi cu o bogată tematică.

impozionul s-a încheiat cu concluzii şi cu lansări de cărţi apărute în ultimul an şi răspunzând interesului celor prezenţi (printre altele, culegerea de materiale prezentate la simpozionul de anul trecut şi placheta cu versuri a Ianinei Hahula editate de Uniunea Polonezilor din România, „Continuare şi schimbare: integrarea minorităţilor naţionale din Bucovina istorică în Regatul României Mari (1918-1940). Vol. II (1928-1940)” a istoricului Daniel Hrenciuc, „Romano-polonica. Studii de istorie culturală” a prof. Mihaia Mitu, polonist de la Universitatea din Bucureşti precum şi ghidul-monografie în două volume „Uroki Bukowiny” al lui Wojciech Krysiński).

Imediat după deschiderea fastivă a Zilelor Culturii Polone, pentru a sublinia împlinirea a 50 de ani de la semnarea Tratatelui de la Roma şi a şărgirii Uniunii Europene, printre altele, cu România, a avut loc vernisajul expoziţiei „Tratatul de la Roma ca verigă în procesul integrării europene” care a prezentat afişe – rod al concursului organizat de către Comitetul Integrării Europene din Polonia, pentru elevii şcolilor de artă plastică. Expoziţia a fost deschisă de Jarosław Godun – directorul Institutului Polonez din Bucureşti, datorită căruia ea a ajuns la Suceava. Iar în ziua următoare, a avut loc vernisajul expoziţiei fotografice „Wieliczka necunoscută”, realizată în colaborare cu Complexul Muzeal „Bucovina”, care prezintă, în fotografiile lui Artur Grzybowski de la Muzeul Salinelor Cracoviene, imaginea minei de sare din Wieliczka inaccesibilă vizitatorilor, locuri şi creaţii ale naturii aflate în afara traseului turistic.

Zilele Culturii Polone au fost, în mod tradiţional, şi un prilej de a prezenta oaspeţilor comunitatea poloneză din România care locuieşte, printre altele, în satele bucovinene. Sâmbătă, la Poiana Micului au avut loc festivităţile legate de împlinirea a 60 de ani de la repatriere şi 165 de ani de la venirea muntenilor polonezi, cu participarea repatrianţilor şi urmaşilor lor din Piława Dolna şi Złotnik. Cu această ocazie a avut loc deschiderea festivă a noii Case Polone. Duminică, la Soloneţu Nou, în timpul celei de a II-a ediţii a sărbătorii roadelor, polonezii şi vecinii lor români au expus produsele agricole şi au prezentat un spectacol folcloric. Pentru a treia oară, în cadrul Zilelor Culturii Polone au avut loc şi atelierele de traducerre pentru tinerii de origine poloneză, conduse de către specialişti din Polonia şi România.

Share.